محصول قیمت تعداد مجموع

مجموع سفارش شما

قیمت کل تومان0
مجموع تومان0
×

آشیل رایان

توزیع قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر

سبد خرید شما سبد خرید به روز شد
051-37643333
09156000946

پیگیری مرسوله

     ***نکته: این صفحه هر ۲۴ ساعت بروزرسانی میشود و تا یک ماه قابل رهگیری است.

 

     جهت پیگیری مرسوله خود بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

     سامانه رهگیری سازمان پست

 

     سامانه رهگیری تیپاکس

 

کالا های ارسالی از طریق پست

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

۱ ۲۹۹۶۶۹۸۳۶۲۰۰۱۸۳۲۵۰۹۷۸۱۱۴ ۱۲۸۷۱ فرقانی بشرویه
۲ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۵۰۰۰۵۹۸۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۲۹۹۸ پاکزاد یزد
۳ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۵۰۰۰۶۰۳۲۰۶۴۹۱۱۱ ۱۲۹۹۹ حیدر نژاد مسجد سلیمان
۴ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۵۰۰۰۶۱۴۰۰۹۴۷۱۱۱ ۱۳۰۰۰ سلیمانی قوچان
۵ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۵۰۰۰۶۲۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۳۰۰۱ خلیفه شیراز – فارس
۶ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۲۳۵۹۷۰۰۰۸۱۱۴   غلام زاد اصفهان
۷ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۱۱۲۷۰۰۴۸۱۱۴   عبادی ساری
۸ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۱۰۲۰۰۰۰۰۱۱۴   یاسی تهران
۹ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۹۷۵۰۰۷۸۱۱۴   ترشابی سبرجان
۱۰  ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۸۶۷۰۹۵۷۱۱۴   بذری تربت جام
 ۱۱ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۷۱۱۴   نورافشان شبراز
 ۱۲ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۶۵۲۰۰۰۵۱۱۴   سلبقه تبریز
 ۱۳ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۵۴۵۰۰۵۸۱۱۴   پاشاپور خوی
 ۱۴ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۴۳۷۰۰۵۷۱۱۴   پوراقدام ارومیه
۱۶ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۸۱۱۴   رهبری اصفهان
۱۷ ۲۹۹۶۶۹۹۰۰۹۰۰۰۰۲۲۲۷۵۵۷۱۱۴   ربیعه بندر کنگاربن
۱۸ ۲۹۹۶۶۹۹۰۱۰۰۰۱۸۰۱۰۷۹۷۷۱۱۴   شکرانه پارسبان
۱۹        
۲۰        
۲۱        
 ۲۲        

 

کالاهای ارسالی از طریق تیپاکس

ردیف

شماره پیگیری

شماره فاکتور

نام خانوادگی

استان

۱        
۲        
۳        
۴        
۵        
۶        
۷        
۸        
۹        

 

logo-samandehi