ماوس سری بازی BLOODY مخصوص کاربر هایی هست کارهای طراحی و بازی انجام میدهند