یک محصول فوق العاده با کیفیت که هدست های معمولی را به یک هدست حرفه ای گیم تبدیل می کند.